Actueel Arbeidsrecht

Op 10 februari 2017 is een interessante uitspraak gedaan (Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2017:1015).  
Het ging om een onterecht ontslag op staande voet van een statutair directeur die sinds 2007 in dienst was met een inkomen van € 20.000 per maand.

Er zouden aanwijzingen zijn dat de man tijdens werktijd andere dingen zou doen (zoals bordeelbezoek).

De werkgever schakelde een onderzoeksbureau in, maar de rechtbank oordeelt dat een concrete aanleiding voor het rechercheonderzoek ontbrak.
De onderzoeksmethode en de gebruikte middelen waren disproportioneel.

Als commercieel directeur stond het de man vrij om zijn functie naar eigen goeddunken in te richten. Er waren bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt
over werktijden of urenverantwoording. Ook was de directeur nimmer eerder aangesproken op enig incident.

Uit de uitspraak blijkt maar weer de noodzaak tot het zorgvuldig en schriftelijk vastleggen van afspraken, ook met een (statutair) directeur die tevens
werknemer is, en dossieropbouw.Verder is het raadzaam om eerst een advocaat te raadplegen voordat (een onderzoeksbureau wordt ingeschakeld en)
een ontslag op staande voet wordt gegeven.

Rob van der Zande