Tarieven

De tarieven voor onze dienstverlening variëren van € 150 tot € 250 exclusief BTW per uur. Dit is afhankelijk van de aard, complexiteit en het financieel belang van de zaak.
Het tarief is inclusief kantoorkosten.

In voorkomende situatie is een vast bedrag of een ander tarief mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende advocaat of mediator.

Ons kantoor behandelt tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zogenaamde 'toevoegingszaken'). Meer informatie over de vermogens-en inkomensgrenzen vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org. Een toevoeging kan achteraf worden ingetrokken als uw vermogen door de gevoerde onderhandelingen of procedure de vermogensgrenzen overschrijdt (zogenaamde ‘resultaatsbeoordeling’). In dat geval zullen de advocaatkosten achteraf alsnog voor uw eigen rekening komen. Zie ook hiervoor de site van de Raad voor Rechtsbijstand.