Actueel

Alcoholverslaving is een ziekte / 21 november 2017
Werknemer is werkzaam bij distilleerderij Hooghoudt in de functie van Accountmanager Noord. Aan werknemer is een leaseauto ter beschikking gesteld. Op 22 december 2016 is de betreffende werknemer naar een garagebox van Hooghoudt gereden, waar een voorraad alcohol stond opgeslagen, die werknemer in het kader van zijn werkzaamheden meeneemt naar slijterijen en andere potentiële klanten. Werknemer heeft uit deze voorraad alcohol genuttigd en onder invloed daarvan een ongeval veroorzaakt op de openbare weg. Het rijbewijs van werknemer is na het ongeval ingevorderd. Hooghoudt voert aan dat werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt van het door hem veroorzaakte ongeval en dat nu werknemer niet meer beschikt over zijn rijbewijs, hij...
Concurrentiebeding in koopovereenkomst aandelen / 30 augustus 2017
Op 25 juli 2017 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak. Een non-concurrentiebeding voor 5 jaar werd niet toelaatbaar geacht. In het algemeen geldt dat 3 jaar mogelijk is ter bescherming van goodwill en knowhow en 2 jaar ter bescherming van alleen goodwill. Van uitzonderlijke omstandigheden was geen sprake noch van een contractuele bepaling die op conversie (in een wel geldige bepaling) zag. 5 jaar blijft dus wel mogelijk, mits goed gedocumenteerd.
Bent u als werkgever al Arbo-proof? / 30 juni 2017
Per 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingrijpend. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. ...
Actueel huwelijksvermogensrecht / 09 mei 2017
Echtgenoten die geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Deze gemeenschap omvat alle goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan (enkele uitzonderingen daargelaten).  In september 2013 is een wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ingediend. In het wetsvoorstel wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben vallen niet meer in de gemeenschap (tenzij deze goederen en schulden al  voor het aangaan van het huwelijk gemeenschappelijk waren).  Ook erf...
Annalie Draisma toegetreden tot ons kantoor / 09 mei 2017
Wij zijn verheugd te melden dat Annalie Draisma met ingang van 1 april 2017 is toegetreden als partner van ons kantoor. Annalie is sinds 2006 advocaat gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Haar specialisaties zijn huurrecht, koop, VvE’s en burenrecht. Bij een groot landelijk kantoor heeft zij de eerste tien jaar van haar carrière kennis en ervaring opgedaan in het voeren van procedures, adviseren en het opstellen van contracten. Zij werkt onder andere voor retailers, vastgoedeigenaren/-beleggers, projectontwikkelaars en particulieren. Annalie heeft de specialisatieopleiding huurrecht succesvol afgerond en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en de Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ).