Actueel huwelijksvermogensrecht

Echtgenoten die geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Deze gemeenschap omvat alle goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan (enkele uitzonderingen daargelaten). 

In september 2013 is een wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ingediend. In het wetsvoorstel wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben vallen niet meer in de gemeenschap (tenzij deze goederen en schulden al  voor het aangaan van het huwelijk gemeenschappelijk waren).  Ook erfenissen en schenkingen vallen niet meer in de gemeenschap.    

Het wetsvoorstel is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen en zal  waarschijnlijk op 1 januari 2018 worden ingevoerd. Het nieuwe recht geldt alleen voor gemeenschappen die ontstaan na invoering van de nieuwe wet.  

Onder het nieuwe recht zal vaker sprake zijn van verschillende vermogens.  Indien de echtgenoten daarvan geen goede administratie bijhouden, zal de financiële afwikkeling van een scheiding er niet eenvoudiger op worden.     

De wijziging geldt ook voor geregistreerd partners.

Anke Backus