Alcoholverslaving is een ziekte

Werknemer is werkzaam bij distilleerderij Hooghoudt in de functie van Accountmanager Noord. Aan werknemer is een leaseauto ter beschikking gesteld. Op 22 december 2016 is de betreffende werknemer naar een garagebox van Hooghoudt gereden, waar een voorraad alcohol stond opgeslagen, die werknemer in het kader van zijn werkzaamheden meeneemt naar slijterijen en andere potentiële klanten. Werknemer heeft uit deze voorraad alcohol genuttigd en onder invloed daarvan een ongeval veroorzaakt op de openbare weg. Het rijbewijs van werknemer is na het ongeval ingevorderd. Hooghoudt voert aan dat werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt van het door hem veroorzaakte ongeval en dat nu werknemer niet meer beschikt over zijn rijbewijs, hij zijn functie niet meer kan uitoefenen. Zodoende heeft werknemer volgens Hooghoudt geen recht meer op zijn loon, zoals door hem gevorderd. De kantonrechter ziet dat anders en overweegt in zijn vonnis dat werknemer reeds vóór het ongeval leed aan een alcoholverslaving, zodat de oorzaak van het feit dat hij de bedongen arbeid niet kan verrichten gelegen is in zijn ziekte, en niet in het niet meer kunnen beschikken over een rijbewijs. Zie verder: ECLI:NL:RBNNE:2017:4367

Eddy Nieuwenhuys