Saskia heeft vele jaren ervaring als advocaat in verschillende rechtsgebieden. Sinds 2008 legt zij zich uitsluitend nog toe op het erfrecht. In 2013 was zij mede oprichter van de vereniging erfrecht advocaten Nederland. Tot 2022 zat zij in het bestuur.  Saskia is naast erfrechtadvocaat nalatenschapsmediator en familieopsteller. Hoewel zij menig procedure voerde en soms jarenlang haar tanden in een zaak vastbeet, probeert Saskia steeds vaker een procedure voor te zijn door met partijen in gesprek te gaan. De blik richten op de dieper liggende oorzaak is vaak effectiever en kan een jarenlange procedure voorkomen.

Saskia is lid van de VEAN en staat in het register voor nalatenschapsmediators.
Saskia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Personen- en familierecht (bewind, curatele en bijzonder curator) 

E: vanos@parkadvocaten.com

T: 06 23084335