Actueel

Actueel huwelijksvermogensrecht / 09 mei 2017
Echtgenoten die geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Deze gemeenschap omvat alle goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan (enkele uitzonderingen daargelaten).  In september 2013 is een wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ingediend. In het wetsvoorstel wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Goederen en schulden die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben vallen niet meer in de gemeenschap (tenzij deze goederen en schulden al  voor het aangaan van het huwelijk gemeenschappelijk waren).  Ook erf...
Annalie Draisma toegetreden tot ons kantoor / 09 mei 2017
Wij zijn verheugd te melden dat Annalie Draisma met ingang van 1 april 2017 is toegetreden als partner van ons kantoor. Annalie is sinds 2006 advocaat gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Haar specialisaties zijn huurrecht, koop, VvE’s en burenrecht. Bij een groot landelijk kantoor heeft zij de eerste tien jaar van haar carrière kennis en ervaring opgedaan in het voeren van procedures, adviseren en het opstellen van contracten. Zij werkt onder andere voor retailers, vastgoedeigenaren/-beleggers, projectontwikkelaars en particulieren. Annalie heeft de specialisatieopleiding huurrecht succesvol afgerond en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en de Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ).
Actueel Arbeidsrecht / 21 februari 2017
Op 10 februari 2017 is een interessante uitspraak gedaan (Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2017:1015).   Het ging om een onterecht ontslag op staande voet van een statutair directeur die sinds 2007 in dienst was met een inkomen van € 20.000 per maand. Er zouden aanwijzingen zijn dat de man tijdens werktijd andere dingen zou doen (zoals bordeelbezoek). De werkgever schakelde een onderzoeksbureau in, maar de rechtbank oordeelt dat een concrete aanleiding voor het rechercheonderzoek ontbrak. De onderzoeksmethode en de gebruikte middelen waren disproportioneel. Als commercieel directeur stond het de man vrij om zijn functie naar eigen goeddunken in te richten. Er waren bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over w...
Breekoptie of optie tot verlenging in een huurovereenkomst: pas op de voor de gevolgen! / 21 februari 2017
Breekoptie of optie tot verlenging in een huurovereenkomst: pas op voor de gevolgen! Bij huur van detailhandelsbedrijfsruimte (winkels, horeca, etc.) is het gebruikelijk om een contractsduur van vijf+ vijf jaar overeen te komen. Vijf + vijf jaar is ook de termijn waar de wet in beginsel vanuit gaat.  Partijen mogen overigens ook een andere duur overeenkomen, maar hierna wordt uitgegaan van een huur van vijf + vijf jaar.   Vaak komen partijen overeen dat alleen de huurder de huurovereenkomst mag opzeggen na afloop van de eerste periode. Hij beslist dus of de huur wordt verlengd. Dit wordt een “optie” tot verlenging genoemd. Daarnaast komt het regelmatig voor dat huurder en verhuurder een termijn van 10 ja...