Ondernemers

Park Advocaten staat ondernemers bij, zowel bij advisering over aansprakelijkheid en schade als voor contracten, onderhandelingen en in procedures. Wij streven naar het beste resultaat, in goede samenwerking met u en voor een redelijke prijs. Ook kunt u bij ons terecht indien u een geschil door mediation wilt laten oplossen.

Rechtsgebieden

Mediation

Mediation is een goede manier om in overleg tot een oplossing te komen van een geschil. Mediation is oplossingsgericht. Niet strijden, maar oplossen.

Bijna alle conflicten lenen zich voor mediation. Zowel zakelijke conflicten (problemen tussen ondernemers of binnen de onderneming, waaronder arbeidsgeschillen) als conflicten waar emoties een grote rol spelen (bijvoorbeeld echtscheidingen en erfrechtkwesties).

De mediator informeert partijen over de juridische aspecten, helpt partijen om met elkaar in gesprek te komen en begeleid de onderhandelingen. De mediator gaat samen met partijen op zoek naar een passende oplossing voor hun probleem. Een voor alle partijen acceptabele oplossing met respect voor ieders zakelijke en emotionele belangen.

De mediator is onpartijdig. Het voordeel is dat u zelf tot een oplossing komt en de oplossing niet overlaat aan de rechter. Omdat een procedure kan worden voorkomen, kan tijd en geld worden bespaard.

Als mediation tot een regeling leidt, worden de afspraken vastgelegd in een voor partijen bindende vaststellingsovereenkomst. Omdat onze mediators tevens advocaat zijn, worden uw rechten en plichten gewaarborgd en kunt u erop vertrouwen dat de afspraken die u samen maakt juridisch worden getoetst en op de juiste manier worden vastgelegd.

Onze advocaten