Ondernemers

Park Advocaten staat ondernemers bij, zowel bij advisering over aansprakelijkheid en schade als voor contracten, onderhandelingen en in procedures. Wij streven naar het beste resultaat, in goede samenwerking met u en voor een redelijke prijs. Ook kunt u bij ons terecht indien u een geschil door mediation wilt laten oplossen.

Rechtsgebieden

Contracten

Park Advocaten maakt voor u contracten op veel terreinen, zoals:

  • samenwerking, zoals V.O.F, maatschap
  • huur- en koopovereenkomsten
  • convenanten
  • agentuur
  • distributie
  • ICT / Intellectuele eigendom
  • management- en arbeidsovereenkomsten (inclusief personeelsregelingen).

Omdat Park Advocaten ook veel ervaring heeft op procesrechtelijk vlak worden de contracten zodanig opgesteld dat geschillen zo veel mogelijk worden voorkomen.