Particulieren

Als u een juridisch conflict heeft of wilt voorkomen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze aanpak is persoonlijk, direct en resultaatgericht. Wij houden van heldere taal en duidelijke afspraken. Wij zoeken met u naar de beste oplossing.

Park Advocaten hanteert redelijke tarieven. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, bestaat er een goede kans dat de kosten van onze rechtsbijstand onder uw dekking vallen. Ook onderzoeken wij of u mogelijk voor een toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) aanmerking komt. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak.

Rechtsgebieden

Mediation

Mediation is een goede manier om in overleg tot een oplossing te komen van een geschil. Mediation is oplossingsgericht. Niet strijden, maar oplossen.

Bijna alle conflicten lenen zich voor mediation. Zowel zakelijke conflicten als conflicten in de privesfeer waar emoties een grote rol spelen (bijvoorbeeld echtscheidingen en erfrechtkwesties).

De mediator informeert partijen over de juridische aspecten, helpt partijen om met elkaar in gesprek te komen en begeleid de onderhandelingen. De mediator gaat samen met partijen op zoek naar een passende oplossing voor hun probleem. Een voor alle partijen acceptabele oplossing met respect voor ieders zakelijke en emotionele belangen.

De mediator is onpartijdig. Het voordeel is dat u zelf tot een oplossing komt en de oplossing niet overlaat aan de rechter. Omdat een procedure kan worden voorkomen, kan tijd en geld worden bespaard.

Als mediation tot een regeling leidt, worden de afspraken vastgelegd in een voor partijen bindende vaststellingsovereenkomst. Omdat onze mediators tevens advocaat zijn, worden uw rechten en plichten gewaarborgd en kunt u erop vertrouwen dat de afspraken die u samen maakt juridisch worden getoetst en op de juiste manier worden vastgelegd.
 

Onze advocaten