Particulieren

Als u een juridisch conflict heeft of wilt voorkomen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze aanpak is persoonlijk, direct en resultaatgericht. Wij houden van heldere taal en duidelijke afspraken. Wij zoeken met u naar de beste oplossing.

Park Advocaten hanteert redelijke tarieven. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, bestaat er een goede kans dat de kosten van onze rechtsbijstand onder uw dekking vallen. Ook onderzoeken wij of u mogelijk voor een toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) aanmerking komt. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak.

Rechtsgebieden

Vastgoed

Park Advocaten verleent juridische bijstand in geval van geschillen omtrent onroerend goed. Deze procedures kunnen onder meer betrekking hebben op (onder)aanneming, burenrecht, erfdienstbaarheden, opleveringsgebreken, verborgen gebreken en de koop en verkoop van onroerend goed.

Vraag ons bijtijds advies.